Tìm kiếm
Máy bơm dân dụng Grundfos
 • Catalogue Grundfos
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
GRUNDFOS SCALA2
 • Catalogue Grundfos
 • Lưu lượng: 78 lít/ phút.
 • Cột áp : 47m
 • Công suất : 550 W.
 • Điện áp : 220V – 50Hz
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077. 
Chi tiết
GRUNDFOS NS 4-23
 • Catalogue Grundfos
 • Cột áp max: 22 m
 • Lưu lượng max: 7 m3/h
 • Nhiệt độ nước:0oC – 50oC .
 • Điện áp: 220v-380v/50Hz.
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara EVMS/EVMSG
 • Catalog Ebara EVM
 • Model : EVMS/EVMSG
 • Dải công suất :1.1kw -18.5kw.
 • Dải cột áp :35-243 m.
 • Dải lưu lượng :1.2 -28.8m3/h.
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm công nghiệp trục rời đầu inox Ebara FSSA ( 3000 rpm ).
 • catalog ebara FSSA
 • Model : Ebara FSSA(3000 rpm) .
 • Công suất  :Từ 5.5kw đến 22 kW
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm nước công nghiệp trục rời Ebara FSA ( 1450 rpm) .
 • Catalog Ebara FSA
 • Model : Ebara FSA(1450rpm) .
 • Công suất:Từ 5.5kw đến 335kW
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm biến tần APP HVF-55
 • Catalog APP
 • Model: APP HVF-55
 • Nguồn điện: 220v/1p/50hz
 • Công suất: 1100 w
 • Cột áp: on/off 2.0-4.5 
 • Lưu lượng max: 8.4 m3/h
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm tăng áp APP HI 400
 • Model: APP HI 400
 • Nguồn điện: 220v/1p/50hz
 • Công suất: 400 w
 • Cột áp: 20-28 mét
 • Lưu lượng: 2.7-4.2 m3/h.
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
3,740,000 đ
Chi tiết
Máy bơm tăng áp APP HI-200
 • Model: APP HI 200
 • Nguồn điện: 220v/1p/50hz
 • Công suất: 200 w
 • Cột áp: 15-24 mét
 • Lưu lượng: 1.9-3.3 m3/h.
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
3,150,000 đ
Chi tiết
Máy bơm tuần hoàn nước nóng Wilo PH
 • Model: Wilo PH
 • Nguồn điện: 220V
 • Dải công suất: 40W – 2.2kw
 • Dải cột áp : 3.5-40 m
 • Dải lưu lượng: 2.4 – 32 m3/h
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm chìm hỏa tiễn Wilo PSB
 • Model: Wilo PSB
 • Nguồn điện: 380V
 • Dải công suất: 1.1kw – 4kw
 • Dải cột áp : 87-129 m
 • Dải lưu lượng : 6.9- 15.8 m3/h.
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm tự mồi Wilo PU 1500
 • Model: PU 1500
 • Nguồn điện: 220V
 • Công suất: 1500 W
 • Cột áp max: 21 m
 • Lưu lượng max:16.2 m3/h
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Đầu bơm rời trục Pentax CA
Chi tiết
Máy bơm trục ngang đa cấp Pentax U5S-150/5
 • Model: U5S-150/5
 • Lưu lượng : 1.8-8.4 m3/h
 • Cột áp : 53.4-14 m
 • Công suất : 1.1kw
 • Điện áp : 220V-50Hz
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm trục ngang đa cấp Pentax U5S-200/7
 • Model: Pentax U5S-200/7
 • Nguồn điện: 220v/1p/50hz
 • Công suất: 1.5 kw (2 hp)
 • Cột áp: 75.5-21 m
 • Lưu lượng: 1.8-8.4 m3/h
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm ly tâm cánh kín Sealand BK 750T
 • Catalog Sealand BK
 • Model: BK 750T
 • Công suất: 5,5 Kw-3fa
 • Cột áp: 87- 45 m
 • Lưu lượng:40-260 L/phút.
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm ly tâm cánh kín Sealand BK 550T
 • Catalog Sealand BK
 • Model: BK 550T
 • Công suất: 4,0 Kw-3fa.
 • Cột áp: 79- 50m
 • Lưu lượng:40-220L/phút.
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm ly tâm cánh kín Sealand BK 400T
 • Catalog Sealand BK
 • Model: Sealand BK 400T
 • Công suất: 3kw/3fa.
 • Cột áp: 65 – 37m
 • Lưu lượng:40-260L/phút.
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm tăng áp Bán biến tần 600w
 • Model : IJLM – 600AP
 • Lưu lượng :1.5-3.2 m3/h
 • Cột áp : 20-40 m
 • Công suất : 600 W
 • Điện áp : 220V – 50Hz
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077. 
4,200,000 đ
Chi tiết
Máy bơm tăng áp Bán biến tần
 • Model : IJLM – 400AP .
 • Lưu lượng : 2.3-1.0 m3/h
 • Cột áp: 15-35 m
 • Công suất : 400W
 • Điện áp : 220V – 50Hz
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.

 

3,500,000 đ
Chi tiết
Máy bơm chân không Shirai JLM 1500
 • Model: Shirai JLM 1500
 • Nguồn điện: 220V /50 Hz
 • Công suất : 1500W
 • Cột áp : 65 m
 • Lưu lượng: 7 m3/giờ
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm chìm giếng khoan 6 inch FIRMLY 6S
 • Model: FIRMLY 6S
 • Nguồn điện:  380V
 • Dải công suất: 5.5kw-22.5kw
 • Dải cột áp: 20-108 m
 • Dải lưu lượng: 6-70m3/h
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm thả chìm FIRMLY WQT
 • Model :FIRMLY WQT
 • Nguồn điện : 380v/3p/50hz.
 • Dải công suất :1.1kw -15 kw.
 • Dải lưu lượng :7-360 m3/h.
 • Dải cột áp :9-30 m.
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm thả chìm FIRMLY WQC ( cánh cắt)
 • Model : FIRMLY WQC ( cánh cắt).
 • Nguồn điện : 380v/3p/50hz.
 • Dải công suất : 1.1kw-15 kw.
 • Dải lưu lượng : 7 -3 60m3/h.
 • Dải cột áp :9-40 m.
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm biến tần Mitsubishi – iMCH 100VS
 • Bơm tăng áp Mitsubishi
 • Lưu lượng : 90 lít/ phút.
 • Cột áp max: 50m
 • Công suất : 1 kw
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
26,380,000 đ
Chi tiết
Máy bơm ly tâm Mitsubishi.
 • Bơm ly tâm Mitsubishi
 • Dòng bơm cột áp cao – A/WCH.
 • Dòng bơm cột áp trung bình -A/WCM.
 • Dòng bơm lưu lượng cao – WCL.
 • Dòng tiêu chuẩn – DIN24255.
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm chìm Mitsubishi
 • Máy bơm chìm Mitsubishi.
 • Thoát nước cho những khu vực như tầng hầm, garage, hồ cá..
 • Cung cấp nước cho các tiểu cảnh trang trí trong vườn: đài phun nước, hồ cá…
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 200/2M
 • Model : Piusi Viscomat 200/2M
 • Nguồn điện : 230V – 50Hz.
 • Công suất : 800W
 • Lưu lượng : 9 lít / phút .
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat 230/3
 • Model : Piusi Viscomat 230/3
 • Nguồn điện : 230/400V – 50Hz.
 • Công suất :1250 W.
 • Lưu lượng :14 lít/ phút .
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Bơm xăng dầu Piusi ST200
 • Catalog ST200
 • Model : Piusi ST200
 • Nguồn điện : 230 V – 50Hz.
 • Lưu lượng : 200 lít / phút
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm màng khí nén GODO QBY3-125
 • Catalog-bom-mang-GODO
 • Model: QBY3-125.
 • Lưu lượng: 1041 lít/ phút.
 • Cột áp : 8.4 bar
 • Size : 5 inch.
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm màng khí nén GODO QBY3-80
 • Catalog-bom-mang-GODO
 • Model : QBY 3-80.
 • Lưu lượng:568 lít/ phút.
 • Cột áp : 8.4 bar
 • Size : 3.25 inch.
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm màng khí nén GODO QBY3-50
 • Catalog-bom-mang-GODO
 • Model : QBY 3-50
 • Lưu lượng:378.5 lít/ phút.
 • Cột áp : 8.4 bar
 • Size : 2 inch.
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm tăng áp INTOP/ GRUNDO
 • Máy bơm tăng áp INTOP/ GRUNDO
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất OBL M 49 PPSV
 • Model: OBL M 49 PPSV
 • Nguồn điện: 3pha
 • Công suất: 0,25 kw
 • Áp lực: 10 bar
 • Lưu lượng: 50 L/H
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất OBL M 35 PPSV
 • Model: OBL M 35 PPSV
 • Nguồn điện: 3pha
 • Công suất: 0,25 kw
 • Áp lực: 10 bar
 • Lưu lượng: 36 L/H
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Bơm định lượng hóa chất OBL M 50 PPSV
 • Model: OBL M 50 PPSV
 • Nguồn điện: 3pha
 • Công suất: 0,25 kw
 • Áp lực: 10 bar
 • Lưu lượng: 50 L/H
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm chìm nước thải Showfou
 • Máy bơm chìm nước thải Showfou.
 • Dải lưu lượng : 9-36 m3/h
 • Dải cột áp : 7.5-15 m
 • Dai công suất :0.25kw – 1.5kw
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm tăng áp Hitachi
 • Máy bơm tăng áp Hitachi
 • Dải lưu lượng : 25-80 lít/phút
 • Dải cột áp : 12-30 m
 • Dải công suất : 250w-750w
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm nước biến tần Dooch 2.2kw
 • Catalog Dooch 10-5
 • Máy bơm tăng áp biến tần Dooch  .
 • Công suất : 2.2  kw  .
 • Lưu lượng :10 m3/h
 • Cột áp : 40 m
 • Tiết kiệm điện và tối ưu.
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm nước biến tần Dooch 1.5kw
 • Catalog Dooch DHF 10-4
 • Máy bơm tăng áp biến tần Dooch.
 • Công suất : 1.5 kw  .
 • Lưu lượng :10 m3/h
 • Cột áp : 32 m
 • Tiết kiệm điện và tối ưu.
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm nước biến tần Dooch 1.1kw
 • Catalog Dooch DHF5-7
 • Máy bơm tăng áp biến tần Dooch  .
 • Công suất : 1.1 kw  .
 • Lưu lượng :5 m3/h
 • Cột áp : 36 m
 • Tiết kiệm điện và tối ưu.
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy rửa xe cao áp JETMAN
 • Máy rửa xe cao áp JETMAN
 • Dải lưu lượng : 14-16.5 lít/phút
 • Dải áp lực : 120-275 bar
 • Dải công suất :2.2kw-7.5kw
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy rửa xe cao áp Lutian
 • Máy rửa xe cao áp Lutian
 • Dải lưu lượng : 14-15 lít/phút
 • Dải áp lực :120-250 bar
 • Dai công suất :3kw – 7.5kw
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy rửa xe YILI YLQ4450G-0
 • Model :YLQ4450G-0
 • Lưu lượng:7.5 lít/ phút.
 • Áp lực: 115 bar
 • Công suất : 1500w
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm ly tâm đầu inox NTP HVS
 • CATALOGUE NTP HVS-HVP
 • Model : NTP HVS
 • Dải lưu lượng  : 9.6-258 m3/h
 • Dải cột áp: 10-75 m
 • Dải công suất :0.75kw -37kw
 • Điện áp : 380V – 50hz.
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Máy bơm ly tâm đầu gang NTP HVP
 • CATALOGUE NTP HVS-HVP
 • Model : NTP HVP
 • Dải lưu lượng : 9.6- 258.6 m3/h
 • Dải cột áp : 15-55 m
 • Dải công suất :0.75kw -37kw
 • Điện áp : 380V – 50hz.
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
Bơm hóa chất NTP USP
 • CATALOGUE NATION PUMP USP
 • Model: NTP USP
 • Nguồn điện: 380V /3p/50Hz.
 • Dải công suất: 0.75kw-3.7kw
 • Dải lưu lượng : 14.4-37 m3/h
 • Dải cột áp : 13-20 m
 • LH để hỗ trợ kỹ thuật và giá.
 • Zalo: 0966.89.89.86.
 • Zalo: 0888.088.077.
Chi tiết
0966.89.89.86
0966.89.89.86